Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum
Eötvös József Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 42 (1) alapján
pályázatot hirdet

(mezőgazdasági) gépészmérnök tanár

munkakör betöltésére.

A munkaviszony időtartama: 

2021. augusztus 15-től határozatlan időre

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 

8111 Seregélyes, Fő u. 278. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Technikumban, szakképző iskolában (mezőgazdasági, hegesztő) gépészeti szakmai elméleti órák megtartása. 

Illetmény és juttatások: 

Megegyezés szerint. A munkabér megállapítására a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

Mezőgazdasági gépész, gépész szakoktatói vagy mérnöktanári végzettség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

  • Szakmai önéletrajz,
  • iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 
  • sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
  • pályázó nyilatkozata, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításához. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2021. augusztus 15. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 

2021. július 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varsányiné Kozma Judit igazgató nyújt, a 30-303-83-23 telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

Elektronikus úton az igazgato@seregszaksuli.hu e-mail címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának rendje: 

A határidőt követően megküldött, valamint a pályázati feltételeknek nem megfelelő pályázat érvénytelen, melyről a pályázó értesítést kap. 

A pályázat elbírálásának határideje: 

2021. július 20. 

Kisalföldi ASzC Eötvös József Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
Cím: 8111 Seregélyes, Fő u. 278.
Telefon: 06-22-575-002
E-mail: iskola@seregszaksuli.hu
Honlap: www.seregszaksuli.hu 

 

Címke: Kisalföldi ASzC Eötvös József Technikum Szakképző Iskola és Kollégium

Pin It on Pinterest

Skip to content