Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum
Batthyány Lajos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 42 (1) alapján
pályázatot hirdet 

Mezőgazdasági gépész oktató 

munkakör betöltésére. 

A munkaviszony időtartama: 

határozott idejű 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye:  

Kisalföldi ASZC Batthyány Lajos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
8500 Pápa, Külső-Veszprémi út 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

mezőgazdasági gépészeti oktatói feladatok ellátása a mezőgazdasági erő-és munkagépek üzemeltetésének oktatása keretében 

Illetmény és juttatások: 

Megegyezés szerint. A munkabér megállapítására a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

középfokú képesítés, mezőgazdasági gépész szakirányú képesítés 

A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák: 

  • szakmai ismeretek, pedagógiai ismeretek 
  • oktatás adaptálása az egyéni szükségletekhez 
  • motívációs, tanulási, kommunikációs, tervezési készségek 
  • a tanulás értékelésének képessége 
  • szakmai elkötelezettség és felelősség 
  • együttműködési képesség  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

felsőfokú képesítés, legalább 5 év szakmai gyakorlat, „T” kategóriás jogosítvány 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

  • szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata 
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza a büntetlen előéletet, és azt, hogy a jelentkező nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt 
  • a pályázó nyilatkozata, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításához 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2021. szeptember 01. napjától tölthető be 

A pályázat benyújtásának határideje: 

  1. augusztus 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gál Imre igazgató nyújt a 89/313-155 telefonszámon 

A pályázatok benyújtásának módja: 

Postai úton, a pályázatnak a Kisalföldi ASZC Batthyány Lajos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 8500 Pápa, Külső-Veszprémi út 2. címére történő megküldésével 

Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: munkakör megnevezése. 

vagy 

Elektronikus úton info@mezopapa.hu e-mail címen keresztül 

A pályázat elbírálásának rendje: 

A határidőt követően megküldött, valamint a pályázati feltételeknek nem megfelelő pályázat érvénytelen, melyről a pályázó értesítést kap. 

A pályázat elbírálásának határideje:  2021. augusztus 19.

Kisalföldi ASzC Batthyány Lajos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
Cím: 8500 Pápa, Külső-Veszprémi út 2.
Telefon: 89/313-155
E-mail: info@mezopapa.hu
Honlap: www.mezopapa.hu 

 

Címke: Kisalföldi ASzC Batthyány Lajos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum Szakképző Iskola és Kollégium

Pin It on Pinterest

Skip to content