Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum
Csukás Zoltán Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola

a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 42 (1) alapján
pályázatot hirdet

oktató (testnevelés – bármely szak)

munkakör betöltésére.

A munkaviszony időtartama:

határozatlan

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

9300 Csorna, Kórház u. 28.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

testnevelés órák megtartása

Illetmény és juttatások:

Megegyezés szerint. A munkabér megállapítására a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • egyetemi, vagy főiskolai végzettség
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet (erkölcsi bizonyítvány)
 • cselekvőképesség

A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák:

 • pontosság
 • innovatív szemlélet
 • együttműködési készség
 • jó szóbeli és írásbeli kommunikációs készség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • szakmai tapasztalat
 • gyógytestnevelői végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata
 • fényképes szakmai önéletrajz
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. augusztus 23. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

2021. augusztus 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Perlaki Sándor nyújt, a 20/523-9424  telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak az ISKOLA címére történő megküldésével (9300 Csorna, Kórház u. 28.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: munkakör megnevezése.

vagy

 • Elektronikus úton Perlaki Sándor részére a perlaki.sandor@csukas.eu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának rendje:

A határidőt követően megküldött, valamint a pályázati feltételeknek nem megfelelő pályázat érvénytelen, melyről a pályázó értesítést kap.

A pályázat elbírálásának határideje:

2021. augusztus 12.

Kisalföldi ASzC Csukás Zoltán Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola
Cím: 9300 Csorna, Kórház u. 28.
Telefon: 96/261-255
E-mail: titkarsag@csukas.eu
Honlap: www. csukas.sulinet.hu

Címke: Kisalföldi ASzC Csukás Zoltán Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola

Pin It on Pinterest

Skip to content