Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum
Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 42 (1) alapján
pályázatot hirdet

támogató oktató

munkakör betöltésére.

A munkaviszony időtartama: 

Határozatlan 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

9700 Szombathely, Ernuszt K. u. 1. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Szolgálati beosztásának, illetve helyettesítési rendelkezéseknek megfelelően ünnepi és hétközi ügyeletet lát el, ügyeleti tevékenysége során biztosítja a kollégium rendjét. Csoportvezetőként ellátja csoportja vezetését, biztosítja a kollégium, illetve saját szakmai programja alapján a diákok fejlődését, differenciált képesség- és személyiségfejlesztést valósít meg, továbbá a kollégiumi nevelő – támogató oktató munkakörhöz kapcsolódó egyéb feladatokat lát el. 

Illetmény és juttatások: 

Megegyezés szerint. A munkabér megállapítására a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

 • főiskolai végzettség 
 • több szakos képesítés 
 • magyar állampolgárság 
 • büntetlen előélet 
 • cselekvőképesség 

A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák: 

 • motiváltság 
 • jó emberi kapcsolatteremtő képesség 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata
 • fényképes szakmai önéletrajz 
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, és annak igazolására, hogy a pályázó nem áll közügyektől, valamint foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt, amely a munkaviszony létesítését nem teszi lehetővé 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2021.09.01 napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 

2021.08.13. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

 • Elektronikus úton Hodvogner Csaba Igazgató Úr részére a hodvogner.csaba@hermanszombathely.hu e-mail címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának rendje: 

A határidőt követően megküldött, valamint a pályázati feltételeknek nem megfelelő pályázat érvénytelen, melyről a pályázó értesítést kap. 

A pályázat elbírálásának határideje: 

2021.08.23.

Kisalföldi ASzC Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
Cím: 9700 Szombathely, Ernuszt K. u. 1.
Telefon: 06-94/512-423
E-mail: mail.titkarsag@hermanszombathely.hu
Honlap: www.hermanszombathely.hu 

 

Címke: Kisalföldi ASzC Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Technikum Szakképző Iskola és Kollégium

Pin It on Pinterest

Skip to content