Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum
Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 42 (1) alapján
pályázatot hirdet

angol-bármely szakos oktató

munkakör betöltésére.

A munkaviszony időtartama:

határozatlan

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

9028 Győr, Régi Veszprémi út 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Angol nyelv oktatása az intézmény pedagógiai programja, tantárgyfelosztása, feladatellátási terve és éves munkaterve alapján illeszkedve az adott tanév célkitűzéseihez.

Illetmény és juttatások:

Megegyezés szerint. A munkabér megállapítására a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • főiskolai vagy egyetemi végzettség
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák:

 • motiváltság
 • jó emberi kapcsolatteremtő képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata
 • fényképes szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021.09.01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

2021.08.16.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak az ISKOLA címére történő megküldésével (9028 Győr, Régi Veszprémi út 1-3). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: munkakör megnevezése.

vagy

A pályázat elbírálásának rendje:

A határidőt követően megküldött, valamint a pályázati feltételeknek nem megfelelő pályázat érvénytelen, melyről a pályázó értesítést kap.

A pályázat elbírálásának határideje:

2021.08.22.

Kisalföldi ASzC Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
Cím: 9028 Győr, Régi Veszprémi út 1-3.
Telefon: 96/427-522
E-mail: titkarsag@veresp-gyor.edu.hu
Honlap: http://www.veresp-gyor.edu.hu/

Címke: Kisalföldi ASzC Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum Szakképző Iskola és Kollégium

Pin It on Pinterest

Skip to content