Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum
Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakképző Iskola és Kollégium 

a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 42 (1) alapján
pályázatot hirdet 

Gazda-lovász szakmai oktató 

munkakör betöltésére. 

A munkaviszony időtartama: 

határozatlan 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

2943 Bábolna, Rákóczi u. 6.  

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Gazda-lovász szakma oktatása az intézmény pedagógiai programja, tantárgyfelosztása, feladatellátási terve és éves munkaterve alapján, illeszkedve az adott tanév célkitűzéseihez. 

Illetmény és juttatások: 

Megegyezés szerint. A munkabér megállapítására a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

 • szakirányú végzettség 
 • büntetlen előélet 
 • cselekvőképesség 
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez
 • nyilatkozat, az 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet 2. §-ának (1), (5), (7) és (8) bekezdésében – a SARS-CoV-2 koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételére vonatkozóan 

A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák: 

 • motiváltság 
 • pontosság 
 • innovatív szemlélet
 • jó emberi kapcsolatteremtő képesség 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 • hasonló területen szerzett tapasztalat 
 • főiskolai vagy egyetemi szakirányú végzettség 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata 
 • fényképes szakmai önéletrajz
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2022.01.03. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 

2021.12.28. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

Postai úton, a pályázatnak az ISKOLA címére történő megküldésével (2943 Bábolna, Rákóczi u. 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Gazda-lovász szakmai oktató

vagy 

A pályázat elbírálásának rendje: 

A határidőt követően megküldött, valamint a pályázati feltételeknek nem megfelelő pályázat érvénytelen, melyről a pályázó értesítést kap. 

A pályázat elbírálásának határideje: 

2021.12.30. 

Kisalföldi ASzC Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakképző Iskola és Kollégium
Cím: 2943 Bábolna, Rákóczi u. 6.
Telefon: 34/568-063
E-mail: titkarsag@pettkoiskola.edu.hu
Honlap: https://pettkoiskola.edu.hu 

 

Címke: Kisalföldi ASzC Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakképző Iskola és Kollégium

Pin It on Pinterest

Skip to content