Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum
Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola

a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 42 (1) alapján
pályázatot hirdet

Műszaki vezető

munkakör betöltésére

A munkaviszony időtartama:

határozatlan

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

8000 Székesfehérvár, Ady Endre u. 17.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Heti 12 órában: szaknak megfelelő tantárgyak tanítása, valamint az oktatáshoz tartozó adminisztratív feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok és a munkaköri leírás alapján. (3 hónap próbaidővel)

Illetmény és juttatások:

Megegyezés szerint. A munkabér megállapítására a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • a szakképzés szakirányának megfelelő szakos tanár (élelmiszeripari), a szakképzés szakirányának megfelelő szakoktató, a szakképzés szakirányának megfelelő felsőfokú végzettség, továbbá legalább 3 év, az adott szakiránynak megfelelő szakmai gyakorlat
 • Cselekvőképesség,
 • Magyar állampolgárság,
 • Büntetlen előélet,
 • Élelmiszeripari felsőfokú végzettség

A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák:

 • kiváló kommunikációs készség,
 • terhelhetőség
 • gyors, pontos munkavégzés, adminisztrációs tevékenység

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • pedagógus munkakörben szerzett – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Végzettség, szakképzettség meglétét igazoló dokumentumok másolata
 • Szakmai önéletrajz, az eddigi munkahelyek, munkakörök feltüntetésével, az eddigi szakmai munka részletes ismertetésével.
 • Nyilatkozat, amelyben hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.
 • 90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, amely a munkaviszony létesítését nem teszi lehetővé vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén az erkölcsi bizonyítványt a megbízás napjáig a pályázó eredetben bemutatja,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2023. 12. 06. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

 1. 11. 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szécsi Ildikó nyújt, a 22/311-400 (titkárság) telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak az ISKOLA címére történő megküldésével 8000 Székesfehérvár Ady Endre u. 17. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Műszaki vezető
 • Elektronikus úton Szécsi Ildikó részére az igazgato@sztistvan.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának rendje:
A határidőt követően megküldött, valamint a pályázati feltételeknek nem megfelelő pályázat érvénytelen, melyről a pályázó értesítést kap.
A pályázat elbírálásának határideje: 2023. 12. 04.

 

Kisalföldi ASzC Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola
Cím: 8000 Székesfehérvár, Ady Endre u. 17.
Telefon: 22/311-400
E-mail: igazgato@sztistvan.hu
Honlap: sztistvan.hu

Címke: Kisalföldi ASzC Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola

Pin It on Pinterest

Megszakítás