Közérdekű adatok

Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum

Közérdekű adatok a 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint (a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 2. melléklet alapján)

 

Akadálymentesítési nyilatkozat a 2018. évi LXXV. törvény alapján

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírja a közadatkereső működését.

A közadatkereső a képre kattintva érhető el.

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok
1. Hivatalos név (teljes név) Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum
2. Székhely 9400 Sopron, Bánfalvi út 48-50.
3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van) 9400 Sopron, Bánfalvi út 48-50.
4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) +36-21/300-3060
5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)  
6. Központi elektronikus levélcím info@kisalfoldiaszc.hu
7. A honlap URL-je https://kisalfoldiaszc.hu
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme) +36-21/300-3060
titkarsag@kisalfoldiaszc.hu
9400 Sopron, Bánfalvi út 48-50.
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve Ügyfélkapcsolati vezetővel és közönségkapcsolati vezetővel a Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum nem rendelkezik.
10. Az ügyfélfogadás rendje  
II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra
1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)  
III. Közzétételi egység: A szerv vezetői
1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Szabó László Gábor (kancellár)
kancellar@kisalfoldiaszc.hu
+36-21/300-3062Hoczek László József (főigazgató)
foigazgato@kisalfoldiaszc.hu
+36-21/300-3061
2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) A szervezeti egységek vezetőinek nevét, beosztás megnevezését, hivatali elérhetőségét IDE kattintva tekintheti meg

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv
1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím) Intézményeink elérhetőségei IDE kattintva érhetőek el
2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je Kisalföldi ASzC Batthyány Lajos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
http://www.mezopapa.hu

Kisalföldi ASzC Csukás Zoltán Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola
https://csukas.edu.hu

Kisalföldi ASzC Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
https://www.entz.hu

Kisalföldi ASzC Eötvös József Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
http://www.seregszaksuli.hu

Kisalföldi ASzC Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
https://hermanszombathely.hu

Kisalföldi ASzC Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
http://www.javorka-tata.hu

Kisalföldi ASzC Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakképző Iskola és Kollégium
https://pettkoiskola.edu.hu/

Kisalföldi ASzC Roth Gyula Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
https://new.rothszki.hu

Kisalföldi ASzC Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola
http://sztistvan.hu

Kisalföldi ASzC Szombathelyi Élelmiszeripari és Földmérési Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
https://efszk.edu.hu

Kisalföldi ASzC Vépi Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
https://kaszc-vep.edu.hu

Kisalföldi ASzC Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
http://www.veresp-gyor.edu.hu

3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje Intézményeink elérhetőségei IDE kattintva érhetőek el

1.3. Gazdálkodó szervezetek

I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik Nem releváns
2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása Nem releváns
3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve Nem releváns
4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke Nem releváns

1.4. Közalapítványok

I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok
1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja Nem releváns
2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye Nem releváns
3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása Nem releváns

1.5. Lapok

I. Közzétételi egység: Lapok
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve Nem releváns
2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím) Nem releváns
3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve Nem releváns

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

Fenntartó

Agrárminisztérium
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
Postai cím: Budapest 1860 Postafiók 1.
Telefonszám: +36-1-795-2000
Fax: +36-1-795-0200
E-mail cím: info@am.gov.hu
Sajtókapcsolat: sajto@am.gov.hu, Tel.: +36-1-795-1251

Középirányító szerv

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
1085 Budapest, Baross utca 52.
Postafiók: 1444 Budapest, Pf. 214.
Telefon: +36 1 434-5700
Fax: +36 1 210-1063
Web: www.nive.hu
E-mail: szakkepzes@nive.hu

A közfeladatot ellátó szerv hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szerv:

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
1085 Budapest, Baross utca 52.
Postafiók: 1444 Budapest, Pf. 214.
Telefon: +36 1 434-5700
Fax: +36 1 210-1063
Web: www.nive.hu
E-mail: szakkepzes@nive.hu

2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

Fenntartó

Agrárminisztérium
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
Postai cím: Budapest 1860 Postafiók 1.
Telefonszám: +36-1-795-2000
Fax: +36-1-795-0200
E-mail cím: info@am.gov.hu
Sajtókapcsolat: sajto@am.gov.hu, Tel.: +36-1-795-1251

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szerve tekintetében:
Telefon: +36 1 477 5942
E-mail: ugyfelszolgalat@nive.hu 
Székhely: 1085 Budapest, Baross utca 52.
Postafiók: 1437 Budapest, Pf: 760.

A közfeladatot ellátó szerv hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szerv tekintetében:
Telefon: +36 1 477 5942
E-mail: ugyfelszolgalat@nive.hu 
Székhely: 1085 Budapest, Baross utca 52.
Postafiók: 1437 Budapest, Pf: 760.

1.7. Költségvetési szervek

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye Nem releváns
2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége Nem releváns

 

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
táblázat
II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
táblázat
III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások
táblázat
IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai
táblázat
V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok
táblázat
VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések
táblázat
VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
táblázat
VIII. Közzétételi egység: Pályázatok
táblázat
IX. Közzétételi egység: Hirdetmények
táblázat
X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése
táblázat
XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák
táblázat

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések
I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája
táblázat
II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
táblázat
III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
táblázat
IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény
táblázat
V. Közzétételi egység: Működési statisztika
táblázat
3.2. Költségvetések, beszámolók
I. Közzétételi egység: Éves költségvetések
táblázat
II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók
táblázat
III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása
táblázat
3.3. Költségvetések, beszámolók
I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak
táblázat
II. Közzétételi egység: Támogatások
táblázat
III. Közzétételi egység: Szerződések
táblázat
IV. Közzétételi egység: Koncessziók
táblázat
V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések
táblázat
VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések
táblázat
VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés
táblázat

Intézményeinkre vonatkozó közzétételi kötelezettség

Pin It on Pinterest

Megszakítás