Az Erasmus program

Az Erasmus alapelvek


Befogadás és sokszínűség:

a kedvezményezett szervezeteknek tevékenységeik minden vonatkozásában tiszteletben kell tartaniuk a befogadás és a sokszínűség elvét. A kedvezményezett szervezeteknek tisztességes és egyenlő feltételeket kell biztosítaniuk az összesrésztvevő számára. A kedvezményezett szervezeteknek lehetőség szerint aktívan be kell vonniuk a hátrányoshelyzetűrésztvevőket tevékenységeikbe, és teljes mértékben ki kell használniuk a program által erre acélra biztosított eszközöket és pénzügyiforrásokat.

Környezeti fenntarthatóság és felelősségvállalás:

a kedvezményezett szervezeteknek elő kell mozdítaniuk résztvevőik körében a környezeti szempontból fenntartható és felelősségteljes magatartást, és a lehető legnagyobb mértékben kell kihasználniuk a program által nyújtott támogatást a fenntartható utazási módok finanszírozására.

Digitális oktatás, beleértve a virtuális együttműködést, a virtuális mobilitást és a vegyes mobilitást:

a kedvezményezett szervezeteknek digitális eszközöket és tanulási módszereket kell használniuk fizikai mobilitási tevékenységeik kiegészítésének, valamint a partnerszervezetekkel való együttműködés javításának érdekében. A kedvezményezett szervezeteknek teljes mértékben ki kell használniuk a program által erre acélra biztosított digitális eszközöket, digitális platformokat és egyéb lehetőségeket.

Aktív részvétel az Erasmusprogramban résztvevő szervezetek hálózatában:

a program egyik célkitűzése az európai oktatási térség fejlesztésének támogatása. A kedvezményezett szervezeteknek törekedniük kell arra, hogy aktív tagjaivá váljanak az Erasmus-hálózatnak azáltal, hogy külföldről érkező résztvevőket fogadnak, illetve részt vesznek a jógyakorlatok cseréjében, és a nemzeti irodák vagy más szervezetek által szervezett, hálózatosodást szolgáló tevékenységekben. A tapasztalt szervezeteknek tanácsadás, mentori vagy egyéb támogatás formájában meg kell osztaniuk ismereteiket az Erasmusprogrammal kapcsolatbankevesebb tapasztalattal rendelkező szervezetekkel. Adott esetben a kedvezményezett szervezeteknek ösztönözniük kell résztvevőiket, hogy csatlakozzanak a volt résztvevőknek szóló tevékenységekhez és hálózatokhoz.

Pin It on Pinterest

Megszakítás