T Á J É K O Z T A T Ó
2021/2022. évi tanévi felvételi eljáráshoz

TECHNIKUMI KÉPZÉSEK

Oktatott szakmák
(Szakmajegyzék szerinti megnevezés)

Szakma azonosítószáma

A terület iskolai kódja és elnevezése
(Ezt kell a jelentkezési lapra írni!)

ERDÉSZTECHNIKUS 508211702 1001 mezőgazdaság és erdészet ágazat
FAIPARI TECHNIKUS 507220802 1002 fa- és bútoripar ágazat
KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS 507121402 1003 környezetvédelem és vízügy ágazat
SZAKKÉPZŐ ISKOLAI KÉPZÉSEK
ERDŐMŰVELŐ – FAKITERMELŐ 408211701 2001 mezőgazdaság és erdészet ágazat

TECHNIKUMI KÉPZÉSEK

A képzés 5 éves:

 • A 9-12. évfolyamon érettségire felkészítő közismereti és szakmai képzés is folyik.
 • A 12. évfolyam végén előrehozott érettségi vizsga matematika, magyar, történelem tantárgyakból
 • A 13. évfolyamon szakmai és idegen nyelvi képzés zajlik.
 • A 13. évfolyam befejezése után nyelvi érettségi és emelt szakmai érettséginek megfelelő technikusi vizsga van.

Jelentkezni a következő szakképesítésekre lehet:

 • Mezőgazdaság és erdészet ágazat

(Erdésztechnikus) 5 éves képzés 

 • technikumi programtervre épülő képzés.
 • Fa- és bútoripar ágazat

(Faipari technikus) –            5 éves képzés 

 • technikumi programtervre épülő képzés
 • Környezetvédelem és vízügy ágazat

(Környezetvédelmi technikus)

 • 5 éves képzés
 • technikumi programtervre épülő képzés.

SZAKKÉPZŐ ISKOLAI KÉPZÉS

A képzés 3 éves:

 • A 9. évfolyamon közismereti és ágazati alapképzés folyik.
 • A 10-11. évfolyamon szakmai képzés folyik lehetőleg duális képzésben. Jelentkezni a következő szakképesítésre lehet:

2001 Mezőgazdaság és erdészet ágazat

(Erdőművelő-fakitermelő)

 • 3 éves képzés
 • szakképző iskolai programtervre épülő képzés.

Iskolánk középfokú képzési célú technikum és szakképző iskola. A teljes képzési idő 5 év.

Szakmai Programunk szerint a képzésünk célja általánosan művelt, érettségizett, jó szakemberek nevelése, akik képesek ellátni a szakképesítésüknek megfelelő területeken a középfokú vezetői munkakörök feladatait, alkalmasak önálló vállalkozásra, felsőfokú továbbtanulásra. Az érettségire és a továbbtanulásra való felkészítésünk természettudományos irányultságú; matematika, biológia, német és angol nyelv, valamint ágazati szakmai tárgyakból emelt szintű érettségire készítünk fel. A kiemelkedő képességű tanulókat tanulmányi és szakmai versenyekre is felkészítjük.

Beiskolázási létszámunk a 2020/2021-es tanévben a mezőgazdaság és erdészet ágazaton 80 fő, a fa- és bútoripar ágazaton 20 fő, környezetvédelem és vízügy ágazaton 17 fő.

Erdésztechnikus

Mezőgazdaság és erdészet ágazat erdészet és a vadgazdálkodás területének 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Az erdésztechnikus az erdőgazdálkodás, a vadgazdálkodás és a természetvédelem területén középfokú végzettséget igénylő munkaköröket, középszintű vezetői feladatokat lát el. Együttműködik a munkahelyi vezetőkkel, közreműködik a szakmai feladatok végrehajtásában, vállalkozók, beosztottak munkájának szervezésében, irányításában. További információk: https://szakkepzes.ikk.hu/tajekoztato/fuzet.html  A technikusi vizsga előfeltétele a „B” típusú jogosítvány megléte.

Faipari technikus

Fa – és bútoripar ágazat 5 éves képzése, amely érettségi és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. A faipari technikus a bútoripari, épület-asztalosipari, fűrészipari termékek gyártásában vesz részt. Gyártmánytervezési, gyártáselőkészítési, gyártásszervezési, termelésirányítási, gyártástechnológiai és minőségellenőrzési feladatokat lát el, melyhez digitális technikát használ. További információk: https://szakkepzes.ikk.hu/tajekoztato/fuzet.html

Környezetvédelmi technikus

Környezetvédelem és vízügy ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Választható szakmairányok: Természetvédelem szakmairány, Hulladékhasznosító, feldolgozó szakmairány, Környezetvédelem szakmairány, Igazgatás szakmairány. Napjainkban egyre fontosabb a környezetvédelem. A környezetvédelmi technikus ismeri a környezeti elemeket. Önállóan vagy mérnöki irányítással mérőműszerek segítségével megállapítja a környezetszennyező anyagok és egyéb egészségkárosító tényezők nagyságát, koncentrációját. További információk: https://szakkepzes.ikk.hu/tajekoztato/fuzet.html

Erdőművelő-fakitermelő

Mezőgazdaság és erdészet ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.

Az erdőművelő-fakitermelő olyan szakember, aki közreműködik új erdők létrehozásában, az erdők ápolásában, nevelésében. Önállóan képes fakitermelési munkákat végezni. Kezeli a motorfűrészeket, erőgépeket, közelítő gépeket, rakodógépeket, erdészeti felkészítő gépeket. Segít a vadgazdálkodási munkákban. További információk: https://szakkepzes.ikk.hu/tajekoztato/fuzet.html

Felvételi vizsgát nem tartunk, a jelentkezéseket az általános felvételi eljárás szabályai szerint bíráljuk el. Az eljárásról és a határidőkről az általános iskolák tájékoztatják a szülőket és a tanulókat. A felvétel az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján történik.

A mezőgazdaság és erdészet, valamint környezetvédelem és vízügy ágazatra jelentkezők esetén a magyar, amatematika és a biológia tantárgyak 7. év végi és a 8. félévi osztályzatait átlagoljuk, majd az előbbi két időpontra vonatkozóan az összes tárgy tantárgyi átlagát kiszámítjuk, és megfelelő összegzéssel állapítjuk meg a tanulói pontszámot. A fa- és bútoripar ágazatot választóknál a biológia helyett a rajzot vesszük figyelembe.  A sajátos nevelési igényű és a magatartási, beilleszkedési, tanulási zavarokkal küzdő tanulók esetében – szükség esetén – más felvételi tárgyat jelölünk ki. A tanuló (szülő) kérése szerint a történelem, idegen nyelv, fizika, kémia valamelyikét.

Az iskola által szervezett elbeszélgetés a személyes kapcsolat kialakítását, a tájékozódást, a pályaválasztás finomítását szolgálja.  (Az időpontokról a jelentkezőket levélben tájékoztatjuk. A jelentkezők rangsorolása az elért pontszámok alapján történik.

Kizáró ok a technikumi és szakképző iskolai képzések esetén: a nyolcadik osztály félévekor elégtelen tantárgyi osztályzat, valamint a diszkalkulia fennállása. A technikumi képzésekre 3,5 átlag felettiek általában eredményesen pályáznak.

Az iskolánkban oktatott szakképzések munkaköri egészségügyi alkalmassághoz kötött foglalkozások. Tanulóink évente egészségügyi szűrésen esnek át. Kérjük, a jelentkezés előtt tájékozódjanak háziorvosuknál, vagy a Foglalkoztatás-egészségügyi Szolgálat legközelebbi irodájában! Azok a tanulók, akik diszkalkulia, vagy más diagnózis miatt matematika tantárgyból felmentéssel rendelkeznek, a kötelező szakmai számítások miatt a szakképző évfolyamra nem nyerhetnek felvételt! A hat- vagy nyolcosztályos gimnáziumok azon tanulói, akik eredményes, bukásmentes tanulmányokat folytatnak, a felvételi eljárás során, vagy később, átvétel révén kerülhetnek iskolánkba.

Iskolánkban működik matematika, informatika, szakmai, nyelvvizsgára előkészítő, illetve egyetemre előkészítő foglalkozás, lövészklub, fafaragó érdeklődési kör, kézműves kör, kosárlabda, labdarugó és atlétika szakosztály. A tömegsportot szolgálja az iskolai bajnokságok rendszere.

Angol és német nyelv tanulására jelentkezhetnek diákjaink. Nyelvvizsgára és emelt szintű nyelvi érettségi vizsgára való felkészítésen, fakultatív órákon adunk segítséget tanulóinknak.

Tandíj, illetve kötelező alapítványi hozzájárulás nincs. Iskolánk országos beiskolázású. A felvett tanulók – ha igénylik – kollégiumunkban elhelyezésben, teljes ellátásban részesülnek.

Az ágazati alapvizsgát követően valamennyi képzésünk esetében a tanulmányi eredménytől függő ösztöndíjban részesülnek tanulóink.

Sopron, 2020. október 20.

KISALFÖLDI ASZC ROTH GYULA MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
9400 SOPRON, Szt. György u. 9.
Levélcím: 9401 Pf. 26.
Tel.: 99/506–470 Fax: 99/506–479;
E-mail: rothszki@rothszki.hu;
Honlap: https://new.rothszki.hu
Pályaválasztási felelős: Hegedüsné Benke Beáta igazgatóhelyettes OM azonosító: 030728/001

 

Pin It on Pinterest

Megszakítás