Néhány hónapnyi kihagyással lassan egy esztendeje digitális munkarendben folyik a tanítás az egész világon. Ez a mi iskolánk, a Seregélyesen működő KASzC Eötvös József Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium tanárait is eddig nem tapasztalt kihívások elé állítja. 

Amíg a gyakorlatot tömbösítve, kiscsoportban, de iskolai jelenléttel megtarthattuk, valamint a végzős tanulóink is bejöhettek az intézménybe a vizsgafelkészítésre, addig egy átmeneti órarend szerint haladtunk. Az elméleti oktatás eszerint a beosztás szerint, konzultációs formában, elsősorban digitálisan működött. 

Azonban március 8-ától minden feladatot (elméleti és gyakorlati oktatást, vizsgafelkészítést) otthonról kell megoldanunk. Így visszatértünk az eredeti órarendünkhöz, a közismereti és szakmai elméleti órákat pedig szinte kivétel nélkül online formában tartjuk. 

Intézményvezetői gyakorlatom részeként márciusban „végiglátogattam” a kollégáim online óráit, és nem kis büszkeséggel töltött el, amit tapasztaltam. Iskolánk tanárai a digitális oktatás teljes eszköztárát felvonultatva, számos platformot, alkalmazást használva, nagyon találékony módon igyekeznek átadni az ismereteket a diákoknak. Az órai és házi feladatokat a KRÉTA Digitális Kollaborációs Terében adják ki a tanulóknak, a digitális órákat azonban gyakran a Google Meet felületén indítják, mivel a DKT-ból ez a funkció nem minden esetben érhető el. 

Menyhártné Gáspár Ildikó tanárnő – több más alkalmazás mellett – a JamBoard használatával tartja a matematikaórákat, Balogh Ádám tanár úr a ClassCraft segítségével próbálja motiválni a diákokat, Cseh Bognár Sándor tanár úr kamerán keresztül, de a tantermében a táblán dolgozva mutatja be a tanulóknak a műszaki rajzot, Salamon Imre Henrik tanár úr a ZanzaTv videóival és Redmenta-tesztekkel színesíti a történelemtanítást. Naghi Zoltán Levente tanár úr angolóráin előkerül a WordWall, a Mentimeter és a Kahhot, Nyikosné Kő  Regina tanárnő németóráin számos más lehetőség mellett a Padlet, Szittya Nikoletta tanárnő pedig saját Facebook-oldalt hozott létre MankóAngol néven. 

És ez csak néhány kiragadott példa, hiszen minden tantárgy esetében nagy szükség van a szaktanárok találékonyságára. Különösen igaz ez a nyelvoktatásra, ahol a diákok számára elengedhetetlen a folyamatos tanári jelenlét, támogatás és visszacsatolás 

Most egy németórai feladatot emelek ki, amellyel az óralátogatások alkalmával találkoztam, és amely különösen elnyerte a tetszésemet, mivel nemcsak a tanulók kreativitására épült, hanem fejlesztette az önértékelésüket is. A 11.mg osztályos diákoknak a Padleten kellett megosztaniuk egymással az iskolánkat népszerűsítő saját készítésű plakátokat illetve prezentációkat. Az elkészült, sokszínű feladatmegoldások az alábbi linken tekinthetők meg:  

https://padlet.com/koregina80/yfta8k47unrucjcj?fbclid=IwAR1YnZnQAc-ZzC61L4afN-RLhzznc8KJdB07uBNo4qyn0dcNLL1LpkWNfY4 

A tanárnő által megfogalmazott elvárások és az egymás munkáinak értékeléséhez szükséges szempontok is megtalálhatók a fenti oldalon. 

A mellékelt plakátot Sáfrán Lilla 11.mg osztályos tanuló készítette. 

Szintén büszkén írom le, hogy iskolánkban február elején megalakult a módszertani megújulás munkacsoport, ahol az elméleti tárgyakat oktató kollégáink között példaértékűen, online módon zajlik a horizontális tudásmegosztás. Minden alkalommal más-más pedagógus mutatja meg a többieknek, amit egy-egy online továbbképzésen tanult, vagy éppen autodidakta módon maga szedegetett össze, kísérletezett ki. Remélem, hogy hamarosan visszatérhetünk a tantermi oktatáshoz, de ezt a jógyakorlatot akkor is továbbvisszük majd, és beépítjük a jelenléti tanítás módszertanába. 

Varsányiné Kozma Judit
igazgató

Címke: Kisalföldi ASzC Eötvös József Technikum Szakképző Iskola és Kollégium

Pin It on Pinterest

Megszakítás