Az alábbi megemlékezést Kapui Ferenc, nyugalmazott kollégánk írta Kovács Béla, szintén az iskolánkban oktató, napokban elhunyt tanártársunkról.

Nekrológ Kovács Béla tanár úr emlékére

A napokban megrendülten értesültem kedves kollégám, Kovács Béla halálhíréről.

A KASzC Csukás Zoltán Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola tanári közössége és diákifjúsága, kollégáid, hajdani technikumi iskolatársaid, barátaid és tanítványaid nevében búcsúzom tőled.

Béla barátom hát elmentél, némán, alázattal, amilyen alázattal és halk szavúan végezted oktató – nevelő munkádat, és ahogyan életedet élted.

Veled együtt távozik most a sok éves pedagógusi tapasztalat, türelem, a belátás, rugalmasság, a tanítványok tisztelete.

Kovács Béla 1967-ben végzett a Csukás Zoltán Mezőgazdasági Technikumban. Már diák korában kitűnt kortársai közül érett gondolkodásával, szorgalmával, kiemelkedő iskolai eredményeivel.

A Mosonmagyaróvári Agrártudományi Egyetemen diplomázott, majd mérnöktanári diplomát szerzett a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Tanárképző Intézetében.

1975-ben visszatért tanítani alma máterébe, a Csukásba, ahol 2008-as nyugdíjba vonulásáig oktatta, nevelte az ifjúságot. Iskolánkban mezőgazdasági szakmai tárgyakat tanított.

Diákjai kedvelték, megértő, empatikus tanárként emlegették. Tisztelték, mert ő is tisztelte tanítványait, bennük az embert, gyakori butaságukban, vásottságukban a csírázó emberséget, nyiladozó értelmet. Tanítványait mindig partnerek tekintette, útitársak voltak számára a tudás felé vezető úton.

Oktatói felkészültségét megannyi tanuló szakmai versenyeken elért kiváló eredménye igazolja. Elismert pedagógusként az országos szaktanácsadói hálózatnak is tagja volt. Gyakran hívták szakmai vizsgabizottságba, szakmai vizsgákra vizsgaelnöknek.

Diákkorunkban kezdődő ismeretségünk után néhány évvel kollégákká váltunk. 1976-tól közös tanári szobán, „kabineten” osztoztunk az iskolában, így viszonylag sok időt töltöttünk együtt, gyakran beszélgettünk szakmai és pedagógiai témákról.

Béla nagyon jó kolléga és nagyon jó ember volt és úgy ment el, hogy sohasem mondtam, mondhattam meg neki. Sajnos úgy vagyunk ezzel, hogy az ember a legigazabb, legőszintébb és mégis a legnyilvánvalóbb dolgokat sohasem mondja el a barátjának.

Kedves Béla barátom, a sorsod kapuja itt a földön becsukódott, egy gazdag életút szakadt meg, s mi tisztelettel meghajtjuk fejünket a tanár, kolléga, barát előtt.

Szülők, tanítványok százai és mi kollégák és barátok a szívükbe zártunk, most már emléked bennünk él tovább.

Nyugodjon békében!

Kollégád és barátod: Kapui Ferenc tanár

Címke: Kisalföldi ASzC Csukás Zoltán Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola

Pin It on Pinterest

Megszakítás