Dr. Szőllősy Szabolcs közgazdász 2010-ben nagyapja emlékére létesítette iskolánkban a Böröczky Géza-díjat egy jó tanuló, etikus viselkedésű és hazafias gondolkodású diák megjutalmazására. A jelölt személyére a tantestület tesz javaslatot. A Böröczky Géza-díj pénzjutalomból és könyvjutalomból áll, amelyet a nyertes az oklevéllel együtt az évzáró ünnepségen vehet át.  

Legalább is eddig így volt. A járványhelyzet miatt a 2020-as Böröczky Géza-díj átadására nem került sor. Ezt a mai napon pótoltuk, az idei díj átadásával együtt. 

Böröczky Géza-díj átadása

A Böröczky Géza-díj nyertese 2020-ban: Kiss Nóra végzős vendéglátásszervező-vendéglős. 

Böröczky Géza-díj átadása

A Böröczky Géza-díj nyertese 2021-ben: Kerner Martin Benedek végzős erdésztechnikus. 

Sok szeretettel gratulálunk a nyerteseknek! 

A díj átadására az iskola konferenciatermében került sor, melynek falán található Böröczky Géza portréja. A díj eredetileg vendéglátó tanulóknak szólt, hiszen Böröczky Géza híres vendéglős volt Pápán. Kiss Nóra az utolsó, aki a vendéglátó szakma képviselőjeként részesült a díjban, mivel a képzés megszűnt iskolánkban. 

Mint Dr. Szőllősi Szabolcstól megtudtuk, nagyapjának erdőterületei is voltak, foglalkozott mezőgazdasággal is. Így lehetővé vált, hogy a díj továbbra is gazdára találjon nálunk, immár az erdésztechnikus diákok között. Kerner Martin Benedek méltán megérdemelte a tantestület jelölését.  

A díj alapítója elbeszélgetett a fiatalokkal, akik pár mondatban bemutatkoztak neki. Érdeklődött további terveikről is. A mai díjátadás stílusosan a nagyapa képe előtt történt. A jutalomkönyv és pénzjutalom mellett a diákok megkapták a Lapok Pápa történetéből kiadvány 2012. évi 2. számát is, amelyben a címlapon található „A Böröczky család és a pápai Böröczky vendéglő története” Huszár János szerkesztésében. 

És, hogy ki volt Böröczky Géza? A pápaiak mindannyian tudják, hogy hol van városunkban a Böröczky domb. Nos, ennek az utcának ő a névadója, ott volt hajdan a híres Böröczky vendéglő. Minderről bővebben itt olvasható: http://www.boroczkycsaladok.hu/docs/B%C3%B6r%C3%B6czky%20G%C3%A9za%20eml%C3%A9kez%C3%A9s%20(r%C3%A9szletek)%20r%C3%B6v..pdf

Címke: Kisalföldi ASzC Batthyány Lajos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum Szakképző Iskola és Kollégium

Pin It on Pinterest

Megszakítás