Iskolánk névadója, Báró Eötvös József a Batthyány-kormány, majd az Andrássy-kormány vallás- és közoktatásügyi minisztere, a Magyar Tudományos Akadémia és a Kisfaludy Társaság elnöke, a szabad és ingyenes közoktatás megteremtője halálának 150. évfordulóján tudományos konferenciát rendeztek Ercsiben november 5-én, pénteken, majd másnap újratemették az államférfit és családját.

A rendezvényen előadást tartottak a korszak vezető kutatói, a Magyar Tudományos Akadémia, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem és a Nemzeti Múzeum történészei, így dr. Csorba László professzor, dr. Devescovi Balázs és dr. M.Lovas Krisztina is. Szó esett Eötvös József életéről, pályakezdéséről, a politikához való viszonyáról és vallásáról. Az emlékkonferencia egészen késő délutánig tartott. Iskolánkat Salamon Imre Henrik történelem szakos tanár úr képviselte.

Szombaton 10 órakor Ercsi város önkormányzata és a Magyar Nemzeti Múzeum együttműködésével újratemették az államférfit és családját. A földi maradványokat a Szapáry–Eötvös-kápolna sírboltjában helyezték el. A temetésen ercsi születésű kollégánk, Balogh Ádám tanár úr rótta le tiszteletét iskolánk nevében.

Báró Eötvös Józsefet, végakarata szerint, a családja által 1828-ban emeltetett Szapáry-Eötvös kápolnában temették el. A II. világháború után a kápolnát kifosztották és magára hagyták, emiatt Eötvös és családja földi maradványait 1968-ban a város központjában látható Eötvös szobor mögött helyezték el. A kápolnán 2016-ban a Pannon Lapok Társasága kezdeményezésére és felajánlására, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával a Forster Örökségvédelmi Központ elvégezte a teljes felújítást. Most pedig a Báró halálának 150. évében sor került az újratemetésre.

Az Ercsi Nagyboldogasszony Templomban Spányi Antal, a Székesfehérvári Egyházmegye püspöke celebrálta az ünnepi gyászmisét, és Prof. Dr. Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere méltató beszédet mondott. A földi maradványokat halottas fogat vitte végső nyughelyükre, a felújított Szapáry-Eötvös kápolna kriptájába. A gyászszertartás után L. Simon László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója és dr. Freund Tamás a Magyar Tudományos Akadémia elnöke mondtak búcsúbeszédet. Végezetül az Eötvös József Művelődési Házban hallgathattunk meg egy méltó megemlékező műsort.

Köszönjük a meghívást ezen jeles eseményre Ercsi Város Önkormányzatának, megtisztelő, hogy részt vehettünk névadónk végső búcsúján.

források:

Eötvös József Emlékezete-A felújított ercsi Eötvös-kápolna (2016)
https://www.velencei-to.hu/Romai-katolikus-kapolna-es… (2021.11.06)
https://hu.wikipedia.org/…/E%C3%B6tv%C3%B6s_J%C3%B3zsef… (2021. 11.06.)

Balogh Ádám, Salamon Imre Henrik

Címke: Kisalföldi ASzC Eötvös József Technikum Szakképző Iskola és Kollégium

Pin It on Pinterest

Megszakítás