KISALFÖLDI ASZC ROTH GYULA MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ÉPÜLETEINEK ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE

KEHOP-5.2.2-16-2017-00118

A projekt alapadatai:

  • Megítélt támogatás összege: 320 948 370 Forint
  • A beruházás összköltsége: 320 948 370 Forint
  • A támogatás intenzitása: 100 %
  • Megvalósítás kezdő időpontja: 2020.04.17.
  • Befejezés időpontja: 2021.10.29.

Kedvezményezettek:

Építési és Közlekedési Minisztérium (jogelőd: BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.)

Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum Roth Gyula Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Közreműködő szervezet:

Miniszterelnökség, Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság

Fejlesztéssel érintett intézmény

Kisalföldi ASzC Roth Gyula Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium – 9400 Sopron, Lackner Kristóf u. 7.

A projekt tartalma

A projekt a Roth Gyula Erdészeti, Faipari, Kertészeti, Környezetvédelmi Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 9400 Sopron Lackner Kristóf u. 7.  szám alatti épületét érinti.

Az épületenergetikai beruházás során elkészült a nyílászárók korszerű szerkezetekre való cseréj, a padlás hőszigetelése, valamint a fűtés korszerűsítése a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.

A projekt megvalósulása támogatja a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban meghatározott eredmények elérését és hozzájárul a környezetvédelmi célkitűzések eléréséhez. A megvalósuló energiahatékonysági beruházás a globális környezetterhelés mérséklődését eredményezi ezzel megfelelve az Európai Unió energiahatékonyságról szóló irányelvének.

A projekt közvetlen célja az épületek energetikai tényezőinek javítása, megfelelve a hazai és az EU irányelvek előírásainak, elvárásainak. További cél az energiafelhasználás mérséklése a hatékonyabb energiafelhasználás által, illetve a működési költségek csökkentése, azaz a fejlesztés eredményeként biztonságosabb, egészségesebb, korszerűbb, környezetbarát intézmény létrehozása.

A fejlesztés közvetett célja a fenntartható fejlődés elősegítése az intézmény környezettudatos energiafelhasználása révén. A projekt abszolút értékben csökkenti hazánk üvegházhatású gáz kibocsátását és elősegíti a szemléletváltást a fenntartható fejlődés területén, továbbá támogatja az éghajlatváltozás mérséklését és az energiafüggőség csökkentését.

A projekt – a 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletnek megfelelően – a Építési és Közlekedési Minisztérium (jogelőd: BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.) által vezetett konzorciumi formában került lebonyolításra – a fejlesztéssel érintett intézmény fenntartójával a Kisalföldi Agrárszakképzési Centrummal szoros együttműködésben.

A KEHOP-5.2.2-16-2017-00118 azonosító számú projekt az Európai Unió Kohéziós Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával, a Miniszterelnökség, Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság támogatásával valósult meg.

A projekt megvalósulásával elért eredmények:

  • Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése 197,06 tonna/év
  • A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése 974419,640 kWh/év
  • Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energiafelhasználás csökkenése 3507,911 GJ/év

Címke: Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum, Kisalföldi ASzC Roth Gyula Mezőgazdasági Technikum Szakképző Iskola és Kollégium

Pin It on Pinterest

Megszakítás