Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum

Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola

a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 42 (1) alapján

pályázatot hirdet

Tangazdaság vezető

munkakör betöltésére

A munkaviszony időtartama:

határozatlan

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

8000 Székesfehérvár, 2484 Csiribpuszta Gazdász u. 3.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az iskolában működő tangazdaság feladatainak teljes körű ellátása, koordinálása,

adminisztrációs feladatok elvégzése, takarmányozás irányítása szervezése, készletek,

állatállomány nyilvántartása, a dolgozok irányítása, kapcsolattartás a vevőkkel, szállítókkal, a

tangazdaság zavartalan működésének biztosítása. (3 hónap próbaidővel)

Illetmény és juttatások:

Megegyezés szerint. A munkabér megállapítására a munka törvénykönyvéről szóló

2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Agrármérnök végzettség

• Cselekvőképesség,

• Magyar állampolgárság,

• Büntetlen előélet,

A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák:

• kiváló kommunikációs készség,

• terhelhetőség

• gyors, pontos munkavégzés, adminisztrációs tevékenység

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:• tanári végzettség

• oktatásban szerzett tapasztalat

• informatikai ismeretek, KRÉTA napló ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Végzettség, szakképzettség meglétét igazoló dokumentumok másolata

• Szakmai önéletrajz, az eddigi munkahelyek, munkakörök feltüntetésével, az eddigi

szakmai munka részletes ismertetésével.

• Nyilatkozat, amelyben hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

• 90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására,

valamint annak igazolására, hogy nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya

alatt, amely a munkaviszony létesítését nem teszi lehetővé vagy nyilatkozat arról,

hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén az erkölcsi bizonyítványt a megbízás napjáig

a pályázó eredetben bemutatja,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2024. 07. 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

2024. 06. 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szécsi Ildikó nyújt, a 22/311-400

(titkárság) telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak az ISKOLA címére történő megküldésével 8000

Székesfehérvár Ady Endre u. 17. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör

megnevezését: Tangazdaság vezető

• Elektronikus úton Szécsi Ildikó részére az igazgato@sztistvan.hu e-mail címen

keresztül.

A pályázat elbírálásának rendje:

A határidőt követően megküldött, valamint a pályázati feltételeknek nem megfelelő

pályázat érvénytelen, melyről a pályázó értesítést kap.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. 06. 24.

Kisalföldi ASzC Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum és

Szakképző Iskola

Cím: 8000 Székesfehérvár, Ady Endre u. 17.

Telefon: 22/311-400

E-mail: igazgato@sztistvan.hu

Honlap: sztistvan.hu

Címke: Kisalföldi ASzC Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola

Pin It on Pinterest

Megszakítás