Csukás Zoltán Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola

, , , , , ,
Csukás Zoltán Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola
Csukás Zoltán Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola

Csukás Zoltán Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola

Tanulmányi területek:

 A 2021-22-es tanévtől technikumi, valamint szakképző iskolai képzésekre lehet jelentkezni iskolánkba.

Technikum:
0011 kódszám: mezőgazdasági gépésztechnikus – mezőgazdaság és erdészet ágazat

A technikus képzés ötéves, amely egyesíti a gimnázium és szakmatanulás előnyeit. A 9-10. évfolyamon ágazati alapképzés folyik, majd az ágazati alapvizsga után történik a szakmaválasztás. Magyarból, matematikából, történelemből és idegen nyelvből ugyanazt a tananyagot kell elsajátítani, mint a gimnáziumban. Ezekből a közismereti tárgyakból érettségi vizsgával zárul az oktatás. Az ötödik év végén, a sikeres érettségi és szakmai vizsga után a végzettek érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet kapnak. A 12. év végén a tanulók 3 tárgyból előrehozott érettségit tehetnek, így az utolsó évben már csupán egy tárgyból kell érettségi vizsgát tenni, a szakmai vizsga pedig beszámít az érettségi tárgyak közé.

Az ágazati képzésben az ösztöndíj mértéke az adott évben érvényes minimálbér 5%-a, 11. évfolyamtól pedig a tanulmányi eredménytől függ.

A képzési követelmények teljesítése után megszerezhető szakképzettség a mezőgazdasági gépésztechnikus (Szakma azonosító száma: 5 0810 17 08)

A gépésztechnikus szakon tanulók megismerkednek a mezőgazdasági gépek (erőgépek, munkagépek, önjáró betakarító gépek, mezőgazdasági rakodógépek) működésével, karbantartásával, javításával, üzemeltetésével, valamint a diagnosztikai eszközök használatával. Továbbá megismerkednek a precíziós gazdálkodást segítő elektronikai rendszerekkel, valamint mezőgazdasági és vállalkozási alapismereteket is elsajátítanak. A szakmai gyakorlatokat iskolánk és a tangazdaság tanműhelyeiben, valamint külső mezőgazdasági vállalkozásoknál töltik a tanulók. A képzésben résztvevők vontatóvezetői jogosítványt szereznek.

A végzett tanulók egyéni vállalkozóként és alkalmazottként mezőgazdasági üzemekben, szolgáltatóknál, valamint egyéb műszaki területen is elhelyezkedhetnek, vagy a felsőoktatásban tanulhatnak tovább.

Szakképző iskolai képzések

A szakképző iskolai képzés időtartama 3 év, amelyben a közismereti oktatással párhuzamosan szakmai elméleti és gyakorlati oktatás folyik. Az ágazati ismereteket adó 9. évfolyamot követően történik a szakmaválasztás. Az ágazati képzésben az ösztöndíj mértéke az adott évben érvényes minimálbér 10%-a, a szakképző évfolyamokon (10. évfolyamtól) pedig a tanulmányi eredménytől függ.

Szakképző iskolai képzés keretében az alábbi szakmák közül választhatnak az általános iskolát eredményesen befejező tanulók.

0021 kódszám: mezőgazdasági gépészmezőgazdaság és erdészet ágazat
(Szakma azonosító száma: 4 0810 17 07)

A képzésben résztvevők elsajátíthatják a mezőgazdaságban használatos gépek szerelését, karbantartását és üzemeltetését. Feladatai közé tartozik az üzemzavarok elhárítása is.

A végzett szakmunkások elsősorban különböző mezőgazdasági vállalkozásoknál gépüzemeltető és javító munkakörben tudnak elhelyezkedni, valamint gépforgalmazó cégeknél szervizelési feladatokat is elláthatnak.

0022 kódszám: gazda – mezőgazdaság és erdészet ágazat (növénytermesztő szakmairány
(Szakma azonosító száma: 4 0811 17 04)

A gazdaképzés átfogó ismereteket ad a mezőgazdasági tevékenységekről, a mezőgazdasági munkák végzéséhez szükséges állattartás, növénytermesztés, kertészet, gépüzemeltetés területeiről. A végzett szakemberek a megszerzett tudás illetve szakmai végzettség birtokában képesek önállóan vezetni és működtetni gazdaságukat, valamint jogosulttá válnak különböző mezőgazdasági pályázatokon indulni, bekapcsolódhatnak a falusi turizmus és vendéglátási tevékenységekbe is. Ezen kívül különböző mezőgazdasági vállalkozásoknál állattenyésztésben, növénytermesztésben, vagy akár kertészetben is elhelyezkedhetnek.

0023 kódszám: kertész- mezőgazdaság és erdészet ágazat
(Szakma azonosító száma: 4 0812 17 05)

A végzett kertész képes lesz szőlő- és gyümölcsültetvények létesítésére, annak gondozására, zöldségnövények szaporítására és gondozására szabadföldi és zárttéri termesztésben egyaránt.

A szőlő-, a gyümölcs- és a zöldségtermesztésben fizikai erőkifejtést is igénylő termelési tevékenység végzése, a tevékenység végzésével kapcsolatos gépek üzemeltetése, az előállított termékek betakarítása, tárolása és értékesítése szintén a feladatai közé tartozik.

A szakképesítés megszerzése lehetővé teszi önálló vállalkozás indítását is.

0024 kódszám: hegesztő – gépészet ágazat
(Szakma azonosító száma 4 0715 10 08)

A képzés során a tanulók megismerkednek a fém alkatrészek hegesztésével és vágásával. A végzést követően képessé válnak a gázláng, villamos ív, ill. fémolvasztásos vágásra vagy egybe- olvasztásra szolgáló más hőforrások segítségével működő gépek, eszközök működtetésére. Megtanulják olvasni a műszaki rajzokat és a kapcsolódó utasításokat, képessé válnak a hegesztés önellenőrzését elvégezni a munka megkezdése előtt, alatt és befejezése után.

Ismereteik birtokában elkészíthetik acélból és egyéb fémekből készült szerkezeti elemek, lemezek egymáshoz rögzítését. A szakképesítés megszerzése után mezőgazdasági és gépipari vállalatok gépalkatrészeinek gyártásával, a fémszerkezetek kialakításával valamint a fémmegmunkáló gépek üzemeltetésével foglalkozhatnak.

A szakképző iskolai tanulók 3 éves tanulmányaik végén szakmai vizsgát tesznek.

A szakmai bizonyítvány megszerzése után 2 éves érettségire felkészítő képzésben vehetnek részt az érettségi bizonyítvány megszerzése céljából.

Szorgalmas, tehetséges tanulóinkat szakkörökön, tanórán kívüli foglalkozásokon készítjük fel szaktárgyi versenyekre. Ennek eredményeképpen országosan is kiemelkedő sikereket érnek el a szakmai tanulmányi versenyeken, de szép eredményekkel büszkélkedhetnek diákjaink a sport és kulturális vetélkedőkön is.

A gépésztechnikus és gépész tanulók esetében a szakmai vizsga feltétele a vontatóvezetői jogosítvány megszerzése, a tanulók kedvezményesen szerezhetik meg tanulmányaik mellett a mezőgazdasági vontatóvezetői jogosítványt.

Az iskola biztosítja a szakképző iskola és technikum közötti átjárás lehetőségét a 9. évfolyam után.

Modern gépparkkal, jól működő tangazdasággal rendelkezünk, számítógépes szaktantermeink korszerű gépekkel felszereltek, a modernizálás folyamatos. Tornaterem, kondi terem, kézilabdapálya áll a tanulók rendelkezésére. A távol lakó tanulóknak a szépen gondozott park közepén álló felújított kollégiumban tudunk elhelyezést biztosítani.

A felvételi eljárás rendje

Az iskolánkba jelentkezett 8. osztályos tanulók rangsorolásának szempontjai

 1. A felvétel alapfeltétele az egészségügyi alkalmasság az adott szakmára vonatkozó munkaegészségügyi előírásoknak megfelelően.
 2. Iskolánkba való bejutás az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján történik. Az osztályzatok figyelembe vételével tanulmányi pontokat alakítunk ki a hatodik és hetedik év végén, valamint a nyolcadik félévben elért teljesítmények alapján. A magatartás és szorgalom értékelését a tanulmányi pontok kialakításánál nem vesszük figyelembe.

A felvételi pontszám meghatározása során a matematika, a magyar nyelv és irodalom, illetve az idegen nyelvi érdemjegyek átlaga alapján számított pontok képezik az elérhető maximális pont 55 %- át. Szintén súlyozottan kerül a pontszámításba a fizika, kémia és biológia együttes átlaga. Ezen kívül a történelem, az informatika, és a 8. féléves eredmények átlagát vesszük figyelembe a rangsor megállapításakor.

A pontozás rendjét az alábbi táblázat tartalmazza:

6. és 7. év végi és 8. félévi

            Tantárgy                                    osztályzatok átlaga           pontszám

 • Matematika                                    2,00-2,15                    1

2,16-2,30                    2

2,31-2,45                    3

2,46-2,60                    4                                                                                                                    2,61-2,70                 5

2,71-2,80                    6

2,81-2,90                    7

2,91-3,00                    8

3,01-3,10                    9

3,11-3,20                   10

3,21-3,30                   11

3,31-3,40                   12

3,41-3,50                   13

3,51-3,60                   14

3,61-3-70                   15

3,71-3,80                   16

3,81-3,90                   17

3,91-4,00                   18

4,01-4,15                   19

4,16-4,30                   20

4,31-4,45                   21

4,46-4,60                   22

4,61-4,75                   23

4,76-4,90                   24

4,91-5,00                   25

6. és 7. év végi és 8. félévi

            Tantárgy                                    osztályzatok átlaga          pontszám

 • Magyar nyelv és irodalom 2,00-2,10                    1

Idegen nyelv                                     2,11-2,20                    2

Fizika, kémia, biológia                     2,21-2,30                    3

2,31-2,40                    4

2,41-2,50                    5

2,51-2,75                    6

2,76-3,00                    7

3,01-3,25                    8

3,26-3,50                    9

3,51-3,75                   10

3,75-4,00                   11

4,01-4,25                   12

4,26-4,50                   13

4,51-4,75                   14

4,76-5,00                   15

6. és 7. év végi és 8.

                                                               félévi

            Tantárgy                                    osztályzatok átlaga       pontszám

 • Történelem                                     2,00-2,30                    1

Informatika                                    2,31-2,60                    2

2,61-2,90                    3

2,91-3,20                    4

3,21-3,50                    5

3,51-3,80                    6

3,81-4,10                    7

4,11-4,40                    8

4,41-4,70                    9

4,71-5,00                   10

A nyolcadik osztályban elért tanulmányi átlag alapján szintén 10 pont kapható a történelemnél, valamint az informatikánál ismertetett módon.

A fenti pontozási rend alapján megszerezhető maximális pont:

Matematika                                                               25 pont

Magyar nyelv és irodalom                                        15 pont

Idegen nyelv                                                              15 pont

Fizika, kémia, biológia együtt                                   15 pont

 1. félév tantárgyi átlaga10 pont

Történelem                                                                10 pont

Informatika                                                                10 pont

      Összes tanulmányi pont:                                        100 pont

 1. Ha a tanuló idegen nyelvi érdemjegyekkel nem rendelkezik (szakértői bizottság véleménye alapján igazolható módon felmentett az irodalom, a magyar nyelv, vagy az idegen nyelv értékelése és minősítése alól), akkor hiányzó pontszámát a matematika pontszámával helyettesítjük. Így matematika érdemjegyei duplán szerepelnek a pontszámításban. Abban az esetben, ha a tanuló nyelvi és matematika felmentéssel is rendelkezik, az idegen nyelv helyett a történelem, matematika helyett pedig a természettudományos tárgyak átlagából számított pontok kerülnek kétszer beszámításra.
 2. Magyar nyelvi felmentés esetén irodalom osztályzatainak átlaga képezi a pontszámítás alapját.
 3. Amennyiben a tanuló fizika, kémia, biológia helyett természetismeret tárgyat tanult, ennek átlaga alapján maximum 15 pontot kaphat. (ld. fizika, kémia, biológia együttes átlaga).
 4. Amennyiben szakértői vélemény alapján a tanulónál dyscalculia merül fel, akkor matematika és idegen nyelv eredményei a korábbiaktól eltérően kerülnek beszámításra.

Ebben az esetben matematikából 15, míg idegen nyelvből maximum 25 pont szerezhető.

 1. Azoknál a tanulóknál, akik magyar nyelv és irodalom helyett nemzetiségi idegen nyelvet tanultak, pontjaik kiszámításakor ennek átlageredményeit vesszük figyelembe

a magyar nyelv és irodalom tantárgynál megjelölt módon.

Külföldön végzett tanulók esetében bizonyítványaikról hiteles fordítást kérünk a tantárgyak azonosítása miatt. Eltérő tantárgyi struktúra esetén a pontozási rendben felsorolt tantárgyakkal azonos műveltségterülethez tartózó tárgyak átlagai alapján alakítjuk ki a tanulmányi pontokat.

 1. Ha a tanuló nem minden évben tanulta a tantárgyat, akkor rendelkezésre álló érdemjegyeiből történik az átlag kiszámítása.
 2. Bukás esetén tantárgyanként 10 pont kerül levonásra az összes pontból.
 3. A pszichés fejlődési zavara miatt sajátos nevelési igényű tanulók közül csak azoknak a tanulóknak tudjuk a jelentkezését fogadni, akik érvényes szakértői véleménnyel rendelkeznek, integráltan oktathatók, és általános iskolában is integrált osztályban történt az oktatásuk.

Előnyben részesítés:

Az így kialakult azonos pontszám esetén előnyben részesül a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló, ezt követően az a tanuló, akinek lakhelye (ennek hiányában tartózkodási helye) Csornán található, ezt követően a hátrányos helyzetű tanuló, illetve közeli hozzátartozója az intézmény tanulója. Amennyiben a rangsor ezek után sem állapítható meg, a sorrendet a matematikánál elért összes pont (kivéve dyscalculia), majd az idegen nyelv, a természettudományos tárgyak (fizika, kémia, biológia) átlaga, ezt követően a magyar nyelv és irodalom, történelem, majd az informatika átlag eredménye, majd a 8. félév átlaga határozza meg.

A felvételről a középiskola igazgatója dönt.

A feltételek meglétéről a szülőnek kell írásban nyilatkoznia és hozzá igazolást bemutatnia (halmozottan hátrányos, illetve hátrányos helyzet), az ideiglenes jegyzék nyilvánosságra hozása után három napon belül.

Nyílt napok:

 • 2020. november 12. csütörtök 14:30
 • 2020. november 17. kedd 14:30

Helyszín:

 • Tangazdasági központ (9300 Csorna, Bartók Béla út 68.)
Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum Csukás Zoltán Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola
9300 Csorna, Kórház u. 28.
Tel: 96/261-255, 96/593-253
E-mail: titkarsag@csukas.eu
Honlap: http://www.csukas.sulinet.hu
Facebook: facebook.com/csukascsorna
Igazgató: Perlaki Sándor
Pályaválasztási felelős: Némethné Paksi Irén, Vadas Zoltán
Fogadóóráik: naponta 10-től 13 óráig
OM azonosító: 030728
Skills

Posted on

2020.09.26.

Pin It on Pinterest

Megszakítás