Batthyány Lajos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

, , , , , , ,
Batthyány Lajos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Iskolánkba jelentkezni a felvételi jelentkezési lap kitöltésével lehet amelyet az általános iskola küldi meg intézményünknek

Az iskolába történő felvétel:

A képzéseinkre az általános iskolában szerzett év végi és félévi jegyek alapján lehet bekerülni.  A figyelembe vett jegyek:

  • ötödik osztály év vége: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv
  • hatodik osztály év vége: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, természetismeret
  • hetedik osztály év vége és nyolcadik osztály első félév vége: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, biológia

A jegyeket összeadjuk (a hiányzó jegyeket (pl.: felmentés miatt) a szerzett jegyek átlagával pótoljuk), a diákokat sorrendbe állítjuk, a legmagasabb pontszámú diákokat vesszük fel.

Pontegyezőség esetén a tanulók közül a rangsor elkészítésénél előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelye, feladatellátási helye szerinti járás területén található, illetve akinek sajátos helyzete azt indokolja.

A beiratkozás előtt orvosi alkalmassági, pék-cukrász szakma esetén pályaalkalmassági vizsgálat kötelező.

Sajátos nevelési igényű valamint beilleszkedési és tanulási nehézségekkel küzdő diákok felvételét biztosítjuk az egyes tanulmányi területek leírásában szereplőek szerint.

TECHNIKUMI KÉPZÉSEINK:

A technikum öt évfolyamán felkészíti a tanulókat a négy kötelező közismereti érettségi vizsgatárgyból a kétszintű érettségire. A technikusi szakképesítés szakmai vizsgája lesz egyben az ötödik érettségi tárgy. Így 13. év végi sikeres vizsga után két végzettséget igazoló bizonyítványt kap. Kézhez kapja az érettségi bizonyítványát és a technikusi végzettséget igazoló oklevelét. 

MEZŐGAZDASÁG ÉS ERDÉSZET ÁGAZAT; MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZTECHNIKUS KIMENETTEL
(Tanulmányi terület kód: 0011)

Részt vesz az agrárágazati géprendszerek, gépek, berendezések, eszközök kiválasztásában, üzemeltetésében, karbantartásában és javításában. Felszántja a földet, előkészíti a magágyat, és elveti a magvakat. Kezeli a különböző betakarító gépeket, majd szállítóeszközzel szállítja a terményt.

MEZŐGAZDASÁG ÉS ERDÉSZET ÁGAZAT; ERDÉSZ TECHNIKUS KIMENETTEL
(Tanulmányi terület kód: 0012)

Az erdőgazdálkodás, a vadgazdálkodás és a természetvédelem területén szükséges kompetenciákkal rendelkezik. Talajmintákat vesz, vizsgálatokat végez és tervez. Irányítja a csemetekert-kezelést, az erdőművelést, az erdőtelepítést, a vadgazdálkodást. Rendszeresen járja az erdőt, megjelöli a kivágandó fákat és felméri a vadállományt.

MEZŐGAZDASÁG ÉS ERDÉSZET ÁGAZAT; MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS KIMENETTEL
(Tanulmányi terület kód: 0013)

A mezőgazdasági üzemek, gazdaságok közvetlen szervezésében, a gazdálkodás irányításában vesz részt. A mezőgazdasági technikus a Növénytermesztés és Állattenyésztés szakmairányokhoz kapcsolódó termesztési, tenyésztési, műszaki, gazdálkodási szakterületen önálló feladatokat végez és végeztet, munkacsoportokat irányít. Piackutatást és marketing munkát végez.

MEZŐGAZDASÁG ÉS ERDÉSZET ÁGAZAT; KERTÉSZTECHNIKUS KIMENETTEL
(Tanulmányi terület kód: 0014)

Az ágazatban 5 szakmairányra lehet jelentkezni:

  • Dísznövénytermesztő és virágkötő
  • Zöldségtermesztő
  • Gyümölcstermesztő
  • Gyógynövénytermesztő és
  • Parképítő és fenntartó technikus

ÉLELMISZERIPAR ÁGAZAT; SÜTŐ- ÉS CUKRÁSZIPARI TECHNIKUS KIMENETTEL (Tanulmányi terület kód: 0015)

A sütő – és cukrászipari technikus sütőipari és/vagy cukrászipari üzemekben önállóan vagy mérnöki irányítással az élelmiszer alapanyagainak minőségi és mennyiségi átvételében, vizsgálatában, tárolásában, feldolgozásában, a félkész vagy késztermékek tárolási és csomagolási és forgalmazási munkáiban és ezek megszervezésében vesz részt.

SZAKKÉPZŐ ISKOLAI KÉPZÉSEINK (9-11.):

A szakképző iskolai szakképzés három éves. Az első év ágazati ismereteket adó képzés, az azt követő két évben duális képzés folyik, elsősorban munkaszerződés keretén belül. Minden évfolyamon heti két idegen nyelvi óra – angol vagy német, választható. Az utolsó évfolyamon ez kibővül heti két óra szakmai idegen nyelvvel, amely segíti a külföldi munkavállalást.

MEZŐGAZDASÁG ÉS ERDÉSZET ÁGAZAT; MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZ KIMENETTEL
(Tanulmányi terület kód: 0021)

A képzés alatt megtanulják a mezőgazdaságban alkalmazott munkagépek, önjáró betakarítógépek, mezőgazdasági rakodógépek előkészítését a működésre, beállítását az agrotechnikai követelményeknek megfelelő üzemeltetésre. A szakmai képzéshez tanműhelyeink, tangazdaságunk és az ott található erő- és munkagépek állnak rendelkezésre.

MEZŐGAZDASÁG ÉS ERDÉSZET ÁGAZAT; GAZDA KIMENETTEL
(Tanulmányi terület kód: 0022)

A gazda képzésre jelentkezők 3 szakmairányból választhatnak: Állattenyésztő, Növénytermesztő és Lovász. Célunk a szakmairánynak megfelelő szakismerettel, a kapcsolódó munkák végzéséhez szükséges elméleti, fizikai és gyakorlati felkészültséggel, vállalkozói tevékenységhez szükséges alapismeretekkel is rendelkező mezőgazdasági szakemberek képzése. A szakmai képzéshez iskolánk tangazdasága és korszerűen felszerelt szaktantermeink biztosítják a szükséges feltételeket.

A növénytermesztő és álltenyésztő szakmairány számára kötelező a T vagy B kategóriás jogosítvány megszerzése.

MEZŐGAZDASÁG ÉS ERDÉSZET ÁGAZAT; KERTÉSZ KIMENETTEL
(Tanulmányi terület kód: 0023)

A kertész feladata a zöldségnövények szaporítása, telepítése. A szőlő-, a gyümölcs- és a zöldségtermesztésben fizikai erőkifejtést is igénylő termelési tevékenység végzése, a tevékenység végzésével kapcsolatos gépek üzemeltetése, az előállított termékek betakarítása, tárolása és értékesítése. A szakmai képzéshez iskolánk tangazdasága áll rendelkezésre.

ÉLELMISZERIPAR ÁGAZAT; ÉDESSÉGKÉSZÍTŐ KIMENETTEL
(Tanulmányi terület kód: 0024)

Az édességkészítő szakmunkás feladata az édesipari félkész- és késztermékek – cukorkák, desszertek, csokoládék – szakszerű, gazdaságos előállítása.

ÉLELMISZERIPAR ÁGAZAT; PÉK KIMENETTEL
(Tanulmányi terület kód: 0025)

A pék képes sütőipari termék előállítására. A gyártás előkészítését követően a kenyerek és a péksütemények gyártásához tésztát készít, majd feldolgozza. Beállítja a sütési paramétereket és a terméket kemencébe helyezi. A készterméket megfelelő módon tárolja, minősíti és készíti elő szállításra.

ÉLELMISZERIPAR ÁGAZAT; PÉK-CUKRÁSZ KIMENETTEL
(Tanulmányi terület kód: 0026)

A pék szakma mellett megtanulja a cukrászati készítményeket előállítását: teasüteményeket, hidegcukrászati készítményeket, bonbonokat, tortákat készít.

ÉLELMISZERIPAR ÁGAZAT; HENTES ÉS HÚSKÉSZÍTMÉNY-KÉSZÍTŐ KIMENETTEL
(Tanulmányi terület kód: 0027)

A Hentes és húskészítmény készítő feladata a vágóállatok szakszerű levágása, darabolása, csontozása, formázása, különböző termékek előállítása, csomagolása és értékesítése. A képzés gyakorlati hátterét élelmiszerlaborunk és a Pápai Hús Kft. biztosítja.

ÉLELMISZERIPAR ÁGAZAT; KISTERMELŐI ÉLELMISZERELŐÁLLÍTÓ KIMENETTEL
(Tanulmányi terület kód: 0028)

A kistermelői élelmiszer előállító kistermelői viszonyok között gyümölcs-zöldség feldolgozására, szörpök készítésére, kézműves sörök, rövid italok előállítására, valamint házi állataink húsának feldolgozására, húsipari termékek gyártására képes. Falusi vendéglátási ismeretek elsajátítását (szállásadás, étkeztetés, programszervezés, mezőgazdasági termék előállítást) is biztosítjuk. A képzés során iskolánk tangazdaságában, tankonyhájában, tanéttermében végezzük a szakmai gyakorlati képzést.

MEZŐGAZDASÁG ÉS ERDÉSZET ÁGAZAT; ERDŐMŰVELŐ-FAKITERMELŐ KIMENETTEL
(Tanulmányi terület kód: 0029)

Az erdész szakmunkás elvégzi az erdőgazdálkodással, fakitermeléssel kapcsolatos munkaműveleteket, kezeli az erdőgazdálkodás gépeit, vadgazdálkodási feladatokat lát el.

Kollégiumi lehetőség

Kollégiumi elhelyezésre az iskola területén lévő diákotthonban van lehetőség. Étkezést a kollégium épületében működő konyha biztosít.

Batthyány Lajos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Kisalföldi ASzC Batthyány Lajos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
8500 Pápa, Külső-Veszprémi u.2.
OM azonosító: 030728
Tel: 89/313-155, 89/313-406
E-mail cím: info@mezopapa.hu
Internet cím: www.mezopapa.hu
Igazgató: Gál Imre
Intézményfenntartó: Agrárminisztérium, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

Skills

Posted on

2020.09.26.

Pin It on Pinterest

Megszakítás