Vépi Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

KISALFÖLDI AGRÁRSZAKKÉPZÉSI CENTRUM
VÉPI MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

Iskolánk megfelelő gyakorlati feltételekkel, közel 300 ha-os tangazdasággal, gépműhelyekkel, anyagvizsgáló, pneumatika és hidraulika laboratóriummal segíti a fiatalokat a gyakorlatias, biztos tudás megszerzésében. Szakmakínálatunk illeszkedik a megye, a régió munkaerő-piaci igényeihez. Minden szakmai képzésben résztvevő diákunk számára biztosítjuk a gyakorlóhelyet, a külföldi (szlovén, szlovák) partnerkapcsolataink pedig a nemzetközi tapasztalatok megszerzésében segítik tanulóinkat. A tanulás mellett az egykori Erdődy grófok 50 ha-os birtokán csodálatos természeti környezetben a pihenésre, a szórakozásra, a kulturált kikapcsolódásra is lehetőség nyílik. A bejárni nem tudó diákoknak ingyenes kollégiumi elhelyezést biztosítunk.

TECHNIKUMI KÉPZÉS

MEZŐGAZDASÁG ÉS ERDÉSZET ÁGAZAT

1. Mezőgazdasági gépésztechnikus (Képzési idő: 5 év)
Tanulmányi terület kód: 1001

Mezőgazdaság és erdészet ágazat agrárgépész területének 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.

A tanulók a képzés időtartama alatt közismereti, valamint műszaki oktatásban vesznek részt. Megismerkednek az erő- és munkagépek felépítésével, működésével, a gépelemekkel, anyagismeretet, géprajzot, mezőgazdasági és gazdálkodási ismereteket tanulnak. A szakmai alapozó gyakorlatokon méréstechnikai, diagnosztikai feladatokat oldanak meg. Megtanulják a korszerű mezőgazdasági gépeken a precíziós gazdálkodás alapjait, technikai hátterét. Tanulóinknak tangazdaságunkban biztosítjuk a gyakorlati képzést.

A közismereti tantárgyakból érettségi vizsgával zárul az oktatás. Az ötödik érettségi tantárgy helyett szakmai vizsgát tesznek tanulóink.

A megszerezhető szakképesítéshez szükséges mezőgazdasági vontatóvezetői jogosítványra történő felkészítés a tananyag részét képezi, díjtalan.

A felvételi kérelem elbírálása az általános iskolai eredmény alapján történik.

Végzett mezőgazdasági gépésztechnikus fiataljaink elhelyezkedhetnek szakmájukban, mezőgazdasági vállalkozást indíthatnak, működtethetnek, vagy folytathatják tanulmányaikat felsőoktatási intézményben. A mezőgazdasági gépésztechnikus szakképzettséggel rendelkező:

 • karbantartja, javítja a mezőgazdasági erő- és munkagépeket, gépészeti berendezéseket,
 • előkészíti, üzemelteti a megfelelő mezőgazdasági gépcsoportot, önjáró betakarítógépet, rakodógépeket az agrotechnikai követelmények figyelembe vételével,
 • a mezőgazdasági gépek, gépegységek állapotát diagnosztikai eszközökkel meghatározza, hiba feltárást végez,
 • irányítja a mezőgazdasági termelés gépeinek üzemeltetését, fenntartását,
 • a precíziós gazdálkodást segítő elektronikai rendszereket telepíti és kezeli,
 • piackutatáson alapulóan megtervezi, elindítja és működteti a mezőgazdasági vállalkozást.

A felvételi eljárás keretében felvehető létszám: 34 fő

2. Mezőgazdasági technikus (Képzési idő: 5 év)
Tanulmányi terület kód: 1005

Mezőgazdaság és erdészet ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Választható szakmairányok: Állattenyésztő szakmairány, Növénytermesztő szakmairány.

Célunk, hogy az oktatásban résztvevők az általános közismereti tantárgyak mellett ismerkedjenek meg a mezőgazdasági termelés sajátosságaival, bepillantást nyerjenek a termeléshez nélkülözhetetlen gazdálkodási és műszaki területre is. A szakmai képzés keretében növénytermesztési, állattenyésztési, állategészségügyi ismereteket, gazdálkodási ismereteket, mezőgazdasági gyakorlatokat oktatunk. A végzett szakemberek képesek a növénytermesztés és állattenyésztés terén a korszerű agronómiai és technikai eljárások alkalmazásával a piac igényeinek megfelelő minőségi mezőgazdasági termékek gazdaságos előállítására, a termelés menedzselésére. Tanulóinknak tangazdaságunkban valamint duális képző partnereinknél biztosítjuk a gyakorlati képzést.

A közismereti tantárgyakból érettségi vizsgával zárul az oktatás. Az ötödik érettségi tantárgy helyett szakmai vizsgát tesznek tanulóink.

A megszerezhető szakképesítéshez szükséges mezőgazdasági vontatóvezetői jogosítványra történő felkészítés a tananyag részét képezi, díjtalan.

A felvételi kérelem elbírálása az általános iskolai eredmény alapján történik.

A vizsgát követően mezőgazdasági vállalkozásban alkalmazottként technikusi tevékenységet folytathatnak tanulóink, vagy gazdálkodóként mezőgazdasági vállalkozást indíthatnak, működtethetnek. Szakirányú felsőoktatási intézményben történő továbbtanulás esetén szakmai ismereteiket magasabb szinten bővíthetik. A mezőgazdasági technikus szakképzettséggel rendelkező:

 • piackutatáson alapulóan megtervezi, elindítja, működteti a vállalkozását,
 • mezőgazdasági vállalkozásban alkalmazottként technikusi tevékenységet véget,
 • elvégzi a mezőgazdasági termelés szervezését, tervezését,
 • mezőgazdasági termelési feladatokat ellátó személyek, csoportok irányítását, ellenőrzését végzi.

A felvételi eljárás keretében felvehető létszám: 33 fő

RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT ÁGAZAT

Közszolgálati technikus (Képzési idő: 5 év)
Tanulmányi terület kód: 1002 

Rendészet és közszolgálat ágazat 5 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Választható szakmairányok: Közigazgatási ügyintéző, Rendészeti technikus.

A képzésre olyan fiatalok jelentkezését várjuk, akik karrierjüket a köz szolgálatában dolgozó szakembereként szeretnék megvalósítani. A képzés öt évében szakmai képzés folyik a közismereti tárgyak oktatásával párhuzamosan. Kiemelt szerepet kapnak a rendészeti, jogi, vagyonvédelmi ismeretek, az ügyviteli ismeretek, az e-közigazgatás oktatása mellett az önvédelmi sportok, a lövészet. A Közszolgálati technikus megismerkedik a közigazgatási terület sajátosságaival, szabályaival, a rendészeti, a magánbiztonsági tevékenység, a rendvédelmi életpálya jellemzőivel. A kormányhivatalok, a rendőrség munkája mellett elsajátítja a katasztrófavédelem – tűzoltóság, valamint a büntetés-végrehajtás tevékenységének legfontosabb elemeit. Tanulóinknak intézményünkben és szakmai partnereink bevonásával biztosítjuk a gyakorlati képzést.

A közismereti tantárgyakból érettségi vizsgával zárul az oktatás. Az ötödik érettségi tantárgy helyett szakmai vizsgát tesznek tanulóink.

A felvételi kérelem elbírálása az általános iskolai eredmény alapján történik.

Végzett közszolgálati technikus fiataljaink elhelyezkedhetnek kormányhivataloknál, rendvédelmi szerveknél, vagy folytathatják tanulmányaikat szakirányú felsőoktatási intézményben. A közszolgálati technikus szakképzettséggel rendelkező:

 • ellátja a belső és a közterületi járőrszolgálatot, ellenőrzi a helyszínt a riasztásra kivonuló biztonsági szolgálat tagjaként,
 • intézkedik rendkívüli eseményekkor, szükséghelyzetekben, közveszély-elhárításban,
 • őrzést végez különböző védelmi szintű létesítményekben,
 • a megbízó írásbeli utasítása alapján információkat gyűjt,
 • önállóan végzi a hatáskörébe tartozó közigazgatási eljárási ügyeket,
 • ügyintézői és ügyfélszolgálati feladatokat lát el,
 • feladatkörébe tartozó eljárást folytat le,
 • ügyviteli munkafolyamatokat szervez és irányít, iratkezelési feladatokat és adminisztratív teendőket lát el.

 A felvételi eljárás keretében felvehető létszám: 17 fő

SZAKKÉPZŐ ISKOLAI KÉPZÉS

MEZŐGAZDASÁG ÉS ERDÉSZET ÁGAZAT

1. Mezőgazdasági gépész (Képzési idő: 3 év)
Tanulmányi terület kód: 1003

Mezőgazdaság és erdészet ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.

Célunk olyan mezőgazdasági gépész szakemberek képzése, akik jártasak a mezőgazdasági erő- és munkagépek karbantartásában, javításában. Hibafelvételt, hibaelhárítást, beállítást, beszabályozást végeznek, ugyanakkor képesek üzemeltetési feladatokat is ellátni. A képzés során a fiatalok tanulnak mezőgazdasági és gazdálkodási ismereteket is. A gyakorlati oktatáshoz szükséges feltételeket iskolánk tangazdasága biztosítja. Partner kapcsolataink a duális gyakorlati képzés feltételeit teremtik meg. A mezőgazdasági gépész a legkeresettebb mezőgazdasági szakmák egyike, amelyet a korszerű, a precíziós gazdálkodást lehetővé tevő mezőgazdasági gépek kezelése jellemez.

A szakmai vizsgához szükséges mezőgazdasági vontatóvezetői jogosítványra a felkészítés a tananyag részét képezi, díjtalan. A szakmai vizsgát követően két év alatt érettségi vizsgára készülhetnek fel a tanulók.

A felvételi kérelem elbírálása az általános iskolai eredmény alapján történik.

A mezőgazdasági gépész szakképzettséggel rendelkező:

 • önálló vállalkozást működtet,
 • szakszerűen előkészíti és üzemelteti a mezőgazdasági erő- és munkagépeket, gépcsoportokat, gépészeti berendezéseket,
 • kezeli a precíziós gazdálkodást segítő elektronikai rendszereket,
 • karbantartja a mezőgazdasági erő- és munkagépeket, gépészeti berendezéseket,
 • elhárítja a mezőgazdasági gépek üzemzavarait, javítja a mezőgazdasági erő- és munkagépeket, gépészeti eszközöket.

A felvételi eljárás keretében felvehető létszám: 99 fő

2. Gazda (Képzési idő: 3 év)
Tanulmányi terület kód: 1006

Mezőgazdaság és erdészet ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Választható szakmairányok: Állattenyésztő, Növénytermesztő, Lovász.

A képzés következtében a végzett tanulók képessé válnak mezőgazdasági vállalkozásban alkalmazottként szakszerű munkavégzésre, családi gazdaságok vezetésére, működtetésére, minőségorientált gondolkodással rendelkeznek. Megtanulják az alapvető mezőgazdasági technológiákat a növénytermesztés, az állattartás területén, az erő- és munkagépek beállítását, üzemeltetését, karbantartását, szállítási munkák végzését. Vállalkozási és ügyviteli ismereteket sajátítanak el.

A gyakorlati képzéshez szükséges feltételeket iskolánk tangazdasága, valamint partner gazdaságaink biztosítják.

A szakmai vizsgához szükséges mezőgazdasági vontatóvezetői jogosítványra felkészítés a tananyag részét képezi, díjtalan. A szakmai vizsgát követően két év alatt érettségi vizsgára készülhetnek fel a tanulók.

A felvételi kérelem elbírálása az általános iskolai eredmény alapján történik.

A gazda szakképzettséggel rendelkező:

 • önálló agrárgazdasági vállalkozást működtet,
 • növénytermesztési feladatokat (talaj előkészítés, vetés, növényápolás, betakarítás) végez,
 • élelmezési és takarmányozási célra növényeket termeszt,
 • kertészeti alapfeladatokat (gyümölcs-, szőlő-, és zöldségtermesztés) lát el,
 • állattartási feladatokat (elhelyezés, takarmányozás, szaporítás, állat-egészségügy) hajt végre,
 • mezőgazdasági gépeket üzemeltet, karbantart,
 • kezeli a precíziós gazdálkodást segítő elektronikai berendezéseket.

A felvételi eljárás keretében felvehető létszám: 33 fő

ÉLELMISZERIPAR ÁGAZAT

Kistermelői élelmiszer-előállító (Képzési idő: 3 év)
Tanulmányi terület kód: 1007 

Élelmiszeripar ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.

Célunk, hogy tanulóink ismerjék és a gyakorlatban alkalmazzák a kistermelői élelmiszer alapanyag termeléssel és feldolgozással kapcsolatos szakismereteket. Családi vállalkozásban a falusi vendégasztalhoz a saját gazdaságukban termesztett zöldségeket, gyümölcsöket és házi készítményeket használják fel. Aktív szervezői, részesei legyenek a termelői piacoknak, helyi termékeiket önálló márkaként értékesítsék. A képzés időtartama alatt a tanulók elsajátítják a kistermelői élelmiszer-előállításra vonatkozó jogi előírásokat, megtanulják és alkalmazzák az élelmiszerbiztonsági szabályokat.

A gyakorlati oktatáshoz szükséges feltételeket iskolánk biztosítja. A szakmai vizsgát követően két év alatt érettségi vizsgára készülhetnek fel a tanulók.

A felvételi kérelem elbírálása az általános iskolai eredmény alapján történik.

A kistermelői élelmiszer-előállító szakképzettséggel rendelkező:

 • önálló vállalkozást működtet,
 • közvetlenül ellátja a fogyasztókat kis mennyiségű, általa megtermelt minőségi alaptermékekkel, vagy azokból előállított késztermékekkel,
 • kistermelői zöldség- és gyümölcs feldolgozást, kistermelői húsfeldolgozást, kistermelői sütőipari termékek előállítását, kistermelői cukrász- és édesipari termékek előállítását, kistermelői erjedésipari termékek előállítását, kistermelői tejtermékek előállítását végzi.

A felvételi eljárás keretében felvehető létszám: 33 fő

GÉPÉSZET ÁGAZAT

Hegesztő (Képzési idő: 3 év)
Tanulmányi terület kód: 1004

Gépészet ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Célunk olyan szakemberek képzése, akik képesek fém alkatrészek hegesztését és vágását végezni gázláng, villamos ív, valamint fémolvasztásos vágására vagy egybeolvasztására szolgáló más hőforrások segítségével. A végzett szakemberek előkészítik a munkadarabot, értelmezik a műszaki rajzokat és a kapcsolódó utasításokat, szabályozásokat, elvégzik a szükséges vágásokat, darabolásokat, a hegesztést.

A gyakorlati oktatáshoz szükséges feltételeket duális képző partnerek bevonásával biztosítjuk. A szakmai vizsgát követően két év alatt érettségi vizsgára készülhetnek fel a tanulók.

A felvételi kérelem elbírálása az általános iskolai eredmény alapján történik.

A hegesztő szakképzettséggel rendelkező:

 • műszaki rajzokat, utasításokat olvas és értelmez,
 • előkészíti a munkadarabot, beüzemeli a szükséges gépeket,
 • elvégzi a szükséges vágásokat, darabolásokat, hegesztést,
 • önellenőrzést végez a munka során, a varrathibákat javítja.

A felvételi eljárás keretében felvehető létszám: 12 fő

Kollégiumi elhelyezés lehetősége: Valamennyi felvételt nyert tanulónak biztosítjuk a kollégiumi elhelyezést az iskola saját kollégiumában.

A sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó információk: Iskolánk alapdokumentumaiban szerepel a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek iskolai nevelése, oktatása. A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók tekintetében oktatható az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos. A sajátos nevelési igényű tanuló a szakértői véleményben foglaltak alapján mentességeket, kedvezményeket kaphat.

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókra vonatkozó szabályok: Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő tanulók nevelését, oktatását is végezzük. A beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanuló a szakértői véleményben foglaltak alapján mentességeket, kedvezményeket kaphat.

Név: Kisalföldi ASzC Vépi Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
OM azonosító: 030728/028
Cím: 9751 Vép, Szent Imre utca 36-38.
Intézményvezető: Hollósi Éva igazgató
Pályaválasztási felelős: Savanyó Ferencné igazgatóhelyettes
Telefon: 94/543-200, Fax: 94/543-204
Honlap: www.mezgazd-vep.sulinet.hu
E-mail: titk@mezgazd-vep.sulinet.hu

Skills

Posted on

2020.09.26.

Pin It on Pinterest

Megszakítás